2018-as év eredményei településünkön

Új, kedves színfoltokkal gyarapodott ismét Göncruszka.

Bővült a Talentum Iskola és Óvoda.

Az iskola közelében nemrég  adták át az új műfüves pályát, de készülőben van mellette a nagy sportpálya is.

Sármentes út létesült a település mindkét végétől (Peretkától, Hedrik pataktól) a Hernádig.

A régi „szövetkezeti” épületből (ref. egyházi tulajdonú) hamarosan étterem lesz, amely a közétkeztetés feladatát is átveheti…

Több helyen karbantartás történt, tetőcsere, kőkerítés…

(A fotók az építkezések egy-egy pillanatát örökítették meg…az építkezés folyamatos és bíztató! )

Köszönet mindazoknak a szervezeteknek, egyesületeknek,  alapítványoknak, magánszemélyeknek, akik pályázataikkal, anyagi támogatásaikkal, vagy kétkezi munkájukkal hozzájárultak településünk fejlesztéséhez, szebbé, vonzóbbá tételéhez! 

Az új műfüves sportpálya

Az új műfüves sportpálya

További fejlesztések képei itt megtekinthetők…

@@@

 
Felhívás támogatásra!

Újra közzétesszük azoknak a civil szervezeteknek a nevét és az adószámát, amelyek számítanak az Önök  támogatására.

üdvözlet

Göncruszkáért Alapítvány

Adószám: 18431410-1-05

@

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Göncruszka

Adószám: 15838383-1-05

Számlaszám: 11734176-15838383  OTP

@

Támogasson Ön is adója 1 %-val! Köszönjük!

 
Felhívás támogatásra, munkahelyteremtésre!

Tisztelt Honlaplátogatók határainkon innen és határainkon túl!


Örömmel tapasztaljuk, hogy az utóbbi időben  megsokszorozódott az érdeklődés Göncruszka iránt.

Községünk jelenleg 653 fős település Borsod- Abaúj- Zemplén megye északi részén a szlovák határtól mintegy 10 km-re.

A trianoni békediktátumig a Kassa székhelyű Abaúj-Torna Vármegyéhez tartozott. 1920 után az ország perifériájára került.

Gazdasági, társadalmi és infrastrukturális szempontból a kormány a községet és a Kistérséget is hátrányos helyzetűnek minősítette, ahol a munkanélküliség az országos átlagot többszörösen is meghaladja.

Az elmúlt század ötvenes éveiben még mintegy 1500 fő élt itt, az iparosítások hatására a népesség nagymértékű elvándorlása következett be.

Jelenleg a 395 fő aktív korú lakosunknak a 32 %-a munkanélküli, ami az országos átlag sokszorosa, a megyei átlag kétszerese!

Az Önkormányzat súlyosan forráshiányos költségvetése ellenére az elmúlt években jelentős fejlesztéseket hajtott végre pályázati támogatásokból ( útépítés, intézmények felújítása stb.).

A település életképességét és szerethetőségét jelzi az is, hogy az elmúlt öt évben az addig szlovák területen élők kb. 40 megüresedett házat vásároltak meg és újítottak fel községünkben. Magyar és szlovák anyanyelvű „betelepülők” döntő része értelmiségi ( színész, orvos, ügyvéd, pedagógus stb).

Sokuk itt telepedett le, innen jár át Kassára dolgozni.

Értékeink:

A község határa a Hernád folyótól a Zempléni-hegységig terjed. A táj az ország egyik legszebb természeti környezete. A Hernád folyó a vízi turizmus, a Borsóhegy és környéke a természetjárás, kirándulás lehetőségeit rejti magában. A vadászturizmus is komoly lehetőségeket kínál.

A közvetlen környékünkön olyan történelmi, építészeti értékek találhatók, mint a regéci vár, ahol II. Rákóczi Ferenc is töltötte gyermekévei egy részét, a történelmi Tokaj-Kassa-Krakkó útvonal felügyeletére épített Boldogkő vára, a középkori aranybányászatáról híres Telkibánya, az első magyar nyelvű biblia fordításának és nyomtatásának helyszíne Gönc, ill. Vizsoly.

Tokaj- Hegyalja közelsége a borturizmusra ad lehetőséget.

A faluban található az országosan védett műemlék Árpád-kori Református Templom, a helyi védelem alatt álló Bárczay-Patay kúria, amely jelenleg egy korszerűen felújított Művelődési Ház technikailag és művészileg berendezett színházteremmel, szabadtéri színpaddal, nagyszabású rendezvények  lebonyolítására is alkalmas parkosított területtel.

Helyi védelem alatt áll a Kazinczy-ház, ahol (egykor a  költő, nyelvújító Kazinczy Ferenc nővére, Klára is lakott, a költő börtönévei alatt Kazinczy gyermekei is itt nevelkedtek), a Római Katolikus Plébánia Templom, a Krajnyik-kripta, a Zsidótemető (a környéken a legnagyobb területű, az Állomás útról megközelíthető, az önkormányzat gondozásában áll, a második világháborúban elhurcolt zsidók névsora a díszkertben levő hősi emlékművön is olvasható).

A Hernád-völgye legjobb minőségű termőföldjei itt találhatóak.

A világszerte híres „gönci kajszibarack” szülőhelye is itt található. Több tíz hektár területen termesztenek az itt élők gyümölcsöket. Kajszibarack, alma, körte, szeder, málna, dió, bodza…

Községünkben található a megye egyik legnagyobb és legkorszerűbb pálinkafőzője.

@@@

A fentiekben néhány gondolattal Göncruszkát szerettem volna bemutatni az érdeklődők számára.

Bízva abban, hogy rendezvényeinkkel, látnivalóinkkal, történelmi értékeinkkel felkeltjük a honlap látogatóinak a figyelmét és az elkövetkezendőkben gyakran ellátogatnak településünkre.

Tapasztalataikat tovább adva barátaiknak, ismerőseiknek is ajánlani fogják környékünket egy jó kirándulásra, egy jó anyagi befektetésre.

Önkormányzatunk további célja, oly módon felhívni magunkra a figyelmet, hogy valamely

c é g,  vagy   m a g á n s z e m é l y

meglévő értékeinkre építve

m u n k a h e l y t e r e m t ő   be r u h á z á s t

valósítana meg nálunk. Ez akár mezőgazdaságban, a feldolgozóiparban ( gyümölcs, burgonya, tej stb.), turisztikában, falusi szálláshelyteremtésben is lehetséges lenne. ( kemping, táborhely  kialakítására, feldolgozó üzem létesítésére alkalmas önkormányzati terület felajánlásra vár  érdeklődő befektetőknek! De még mindig vannak falusi vendégházak kialakítására is alkalmas eladó ingatlanok településünkön. Érdeklődni a Polgármesteri Hivatalban is lehet.)

Az Önkormányzat mind ehhez segítséget nyújtana, pl. terület biztosítása, kedvező adózási feltételek…

Bízunk az

i n n e n   e l s z á r m a z o t t a k

bármilyen formában történő támogatásában is!


Mielőbbi találkozásunkban és a kapcsolatfelvétel reményében bízva, tisztelettel:

Urbán József

polgármester

Polgármesteri Hivatal: 3894, Göncruszka, Fő út 83.

Tel./ Fax: 46/588-217

E-mail: k0790@koznet.hu

goncruszkaweb@gmail.com

Alapítványaink

Közzétesszük azoknak a civil szervezeteknek a nevét és az adószámát, amelyek számítanak az Önök  támogatására.

Göncruszkáért Alapítvány

Adószám: 18431410-1-05


Göncruszkai Polgárőr Egyesület

Adószám: 18441990-1-05