Felhívás támogatásra, munkahelyteremtésre!

Tisztelt Honlaplátogatók határainkon innen és határainkon túl!


Örömmel tapasztaljuk, hogy az utóbbi időben  megsokszorozódott az érdeklődés Göncruszka iránt.

Községünk jelenleg 653 fős település Borsod- Abaúj- Zemplén megye északi részén a szlovák határtól mintegy 10 km-re.

A trianoni békediktátumig a Kassa székhelyű Abaúj-Torna Vármegyéhez tartozott. 1920 után az ország perifériájára került.

Gazdasági, társadalmi és infrastrukturális szempontból a kormány a községet és a Kistérséget is hátrányos helyzetűnek minősítette, ahol a munkanélküliség az országos átlagot többszörösen is meghaladja.

Az elmúlt század ötvenes éveiben még mintegy 1500 fő élt itt, az iparosítások hatására a népesség nagymértékű elvándorlása következett be.

Jelenleg a 395 fő aktív korú lakosunknak a 32 %-a munkanélküli, ami az országos átlag sokszorosa, a megyei átlag kétszerese!

Az Önkormányzat súlyosan forráshiányos költségvetése ellenére az elmúlt években jelentős fejlesztéseket hajtott végre pályázati támogatásokból ( útépítés, intézmények felújítása stb.).

A település életképességét és szerethetőségét jelzi az is, hogy az elmúlt öt évben az addig szlovák területen élők kb. 40 megüresedett házat vásároltak meg és újítottak fel községünkben. Magyar és szlovák anyanyelvű „betelepülők” döntő része értelmiségi ( színész, orvos, ügyvéd, pedagógus stb).

Sokuk itt telepedett le, innen jár át Kassára dolgozni.

Értékeink:

A község határa a Hernád folyótól a Zempléni-hegységig terjed. A táj az ország egyik legszebb természeti környezete. A Hernád folyó a vízi turizmus, a Borsóhegy és környéke a természetjárás, kirándulás lehetőségeit rejti magában. A vadászturizmus is komoly lehetőségeket kínál.

A közvetlen környékünkön olyan történelmi, építészeti értékek találhatók, mint a regéci vár, ahol II. Rákóczi Ferenc is töltötte gyermekévei egy részét, a történelmi Tokaj-Kassa-Krakkó útvonal felügyeletére épített Boldogkő vára, a középkori aranybányászatáról híres Telkibánya, az első magyar nyelvű biblia fordításának és nyomtatásának helyszíne Gönc, ill. Vizsoly.

Tokaj- Hegyalja közelsége a borturizmusra ad lehetőséget.

A faluban található az országosan védett műemlék Árpád-kori Református Templom, a helyi védelem alatt álló Bárczay-Patay kúria, amely jelenleg egy korszerűen felújított Művelődési Ház technikailag és művészileg berendezett színházteremmel, szabadtéri színpaddal, nagyszabású rendezvények  lebonyolítására is alkalmas parkosított területtel.

Helyi védelem alatt áll a Kazinczy-ház, ahol (egykor a  költő, nyelvújító Kazinczy Ferenc nővére, Klára is lakott, a költő börtönévei alatt Kazinczy gyermekei is itt nevelkedtek), a Római Katolikus Plébánia Templom, a Krajnyik-kripta, a Zsidótemető (a környéken a legnagyobb területű, az Állomás útról megközelíthető, az önkormányzat gondozásában áll, a második világháborúban elhurcolt zsidók névsora a díszkertben levő hősi emlékművön is olvasható).

A Hernád-völgye legjobb minőségű termőföldjei itt találhatóak.

A világszerte híres „gönci kajszibarack” szülőhelye is itt található. Több tíz hektár területen termesztenek az itt élők gyümölcsöket. Kajszibarack, alma, körte, szeder, málna, dió, bodza…

Községünkben található a megye egyik legnagyobb és legkorszerűbb pálinkafőzője.

@@@

A fentiekben néhány gondolattal Göncruszkát szerettem volna bemutatni az érdeklődők számára.

Bízva abban, hogy rendezvényeinkkel, látnivalóinkkal, történelmi értékeinkkel felkeltjük a honlap látogatóinak a figyelmét és az elkövetkezendőkben gyakran ellátogatnak településünkre.

Tapasztalataikat tovább adva barátaiknak, ismerőseiknek is ajánlani fogják környékünket egy jó kirándulásra, egy jó anyagi befektetésre.

Önkormányzatunk további célja, oly módon felhívni magunkra a figyelmet, hogy valamely

c é g,  vagy   m a g á n s z e m é l y

meglévő értékeinkre építve

m u n k a h e l y t e r e m t ő   be r u h á z á s t

valósítana meg nálunk. Ez akár mezőgazdaságban, a feldolgozóiparban ( gyümölcs, burgonya, tej stb.), turisztikában, falusi szálláshelyteremtésben is lehetséges lenne. ( kemping, táborhely  kialakítására, feldolgozó üzem létesítésére alkalmas önkormányzati terület felajánlásra vár  érdeklődő befektetőknek! De még mindig vannak falusi vendégházak kialakítására is alkalmas eladó ingatlanok településünkön. Érdeklődni a Polgármesteri Hivatalban is lehet.)

Az Önkormányzat mind ehhez segítséget nyújtana, pl. terület biztosítása, kedvező adózási feltételek…

Bízunk az

i n n e n   e l s z á r m a z o t t a k

bármilyen formában történő támogatásában is!


Mielőbbi találkozásunkban és a kapcsolatfelvétel reményében bízva, tisztelettel:

Urbán József

polgármester

Polgármesteri Hivatal: 3894, Göncruszka, Fő út 83.

Tel./ Fax: 46/588-217

E-mail: k0790@koznet.hu

goncruszkaweb@gmail.com


Ez a bejegyzés ezen a napon született: péntek, július 23rd, 2010 21:05 órakor, és ebben a kategóriában található: Alapítványaink, Felhívások, Göncruszka, Hírek, Képgaléria, Közigazgatási információk. A kommentek az RSS 2.0 feed-en keresztül is követhetők. Hagyhat kommentet is.