Fontos iskolai tájékoztató!

SULINFÓ


Egy tantestület elvárása önmagától:


„Ha mindig ugyanazt csinálod, mint eddig,

akkor annyit is érsz el, mint eddig.

De ha valami újat, mást, izgalmasat szeretnél,

Gondolj arra, mi várhat még előtted!”               /Ismeretlen szerző/


Tisztelt Olvasók! Kedves Szülők!

Iskolánk életének aktuális apró információi helyett, engedjék meg nekem, hogy egy olyan témában nyújtsak tájékoztatást, amely kihat az egész tanévi munkánkra, s amely sok olyan dolgot is megmagyaráz, ami mintegy bosszantó jelenségként csapódhat le azon szülők körében, akik következetesen nyomon követik gyermekük iskolai életét.

2009-ben már több Hidasi Hírnök kiadványban számot adtunk arról, hogy az iskolánk épületének felújítási munkálataira nyert pályázattal szinte egy időben egy másik pályázat, a TÁMOP 3.1.4. nyertesei is lettünk.

Ez a támogatás olyan módszertani megújulás kiépítését és bevezetését szolgálja, amely ha sikerrel jár, a gyermekek ismeret elsajátítását, tanulásban elérhető eredményeit pozitívan befolyásolhatja.

Ugyanakkor lehetőséget biztosít olyan taneszközök, segédanyagok vásárlására is, amelyeket a saját költségvetésünkből fedezni nem áll módunkban. Mindezek azonban ebben a tanévben áldozatokat követelnek mind a tantestülettől, mind pedig tanítványainktól.


Tekintsük át a tényszerű adatokat.

A programba bevont tanulócsoportok, fejlesztendő területek és pedagógusok:

  1. osztály: Bárczi Lászlóné – szövegértés, szövegalkotás
  2. osztály: Bárczi László – matematikai kompetenciák erősítése
  3. osztály: Novák Józsefné – matematikai kompetenciák erősítés

5. osztály: Gömöri Gyöngyi – szövegértés, szövegalkotás

Bene Tiborné – szociális-életviteli kompetenciák erősítése,   fejlesztése

6. osztály: Petró Istvánné – matematikai kompetenciák fejlesztése

7. osztály: A B) csoportban a 2. félévben a magyar nyelv és irodalom komplex, bontás nélküli tanítása zajlik.


Ahhoz, hogy az újszerű módszereket sikeresen alkalmazhassuk, mindegyik fent felsorolt pedagógusnak sokszínű képzés-sorozaton kell részt vennie.

Ez azonban a tanítás zavartalan működését több esetben felborítja, hiszen tantestületünk létszáma nem engedheti meg 6 kolléga távollétét úgy, hogy ennek ne legyenek szervezési következményei. A minden napi munka mellett fölborult iskolánk éves munkaterve is, hiszen eddig szinte semmit nem tudtunk a terveinknek megfelelően lebonyolítani.

Több esetben jelentek meg idegen arcok egy-egy tanítási órán, vagy tartottak délutáni konzultációkat a pedagógusoknak. Az órai látogatásokon azonban olyan biztató jeleket tapasztaltam s büszkeséggel töltött el tanítványaink példamutató munkája, hogy ki merem mondani: talán érdemes az áldozathozatal, még ha pillanatnyilag megannyi kellemetlenséggel társul is.

Ezért ragadom meg a lehetőséget arra, hogy minden érintett szülő és gyermek türelmét kérjem. Legyenek megértéssel a változások tekintetében, és a megszokottnál jobban kísérjék figyelemmel gyermekeik iskolai munkáját, hiszen a „zűrzavar”, melyet a gyermek különleges radarral hamar megérez, azt eredményezheti, hogy nem veszi a kötelességeit komolyan s ez később a saját kárára köszön majd vissza.

Köszönöm a lehetőséget, hogy ezt a tájékoztatást eljuttathattam minden érdeklődő felé.

A közelgő húsvéti ünnep alkalmával Istentől áldott békés napokat kívánok:

Oravecz Jánosné igazgató


Ez a bejegyzés ezen a napon született: szerda, március 31st, 2010 18:12 órakor, és ebben a kategóriában található: Felhívások, Göncruszka, Hírek, Oktatás. A kommentek az RSS 2.0 feed-en keresztül is követhetők. Hagyhat kommentet is.