Roma Nemzetiségi Önkormányzati képviselők időközi választása

A Helyi Választási Bizottság
2/2022. (IV.21.) HVB határozat

A Göncruszkai Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 69. § (2)
bekezdésében, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 309. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a

Göncruszka
települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választását

2022. július 17. napjára (vasárnap) tűzi ki.

A Helyi Választási Bizottság az időközi választási eljárás határidőit és határnapjait a jelen
határozat melléklete szerint határozza meg.
A szavazáson megválasztható képviselők száma három fő, a jelöltállításhoz szükséges ajánlások száma öt.

INDOKLÁS: A képviselő-testület három tagjából minden tag 2020. október 22. napján lemondott. A soron
következő jelöltek valamennyien úgy nyilatkoztak, hogy nem fogadják el a megüresedett
képviselői helyeket. Ennek következtében a képviselők száma a működéshez szükséges
létszám alá csökkent, melyet a Helyi Választási Bizottság megállapított.

Időközi választási információk a link megnyitásával olvashatók, letölthetők…

Serke Éva

HVB elnök

 

###PÁLYÁZAT ESETMENEDZSERI ÁLLÁSRA…

Az Abaúj- Hegyközi Gyermekjóléti és Szociális Alapszolgáltatási Körzet (3895 Gönc, Petőfi u. 8.)  munkatársat keres  a csatolmányban szereplő munkakörre. 

PÁLYÁZAT

1 FŐ ESETMENEDZSER munkakör betöltésére….

Pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 31.

Elbírálásának határideje 2022. június 3.

A PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS CSATOLMÁNY:

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATBAN,  A LINK MEGNYITÁSÁVAL OLVASHATÓK!

###Májustól közterületi fűnyírás…

Felhívás!

A Községi Önkormányzat felhívja a helyi lakosság figyelmét, hogy 2022. május 2-tól megkezdi a belterületi közterületek gaztalanítását, zöldnövényzet gépi nyírását.

Kérjük, hogy gépjárműveiket ne hagyják közterületen, mert a gépi nyírást egyrészt akadályozzák, másrészt a gépjárművekben kár keletkezhet esetleges kő, kavics, stb. felverődésétől.

Kár keletkezése esetén az Önkormányzat felelősséget, kártérítést nem vállal!

Kérjük, hogy a gépjárműveket magánterületen szíveskedjenek tárolni, ez közlekedésbiztonsági szempontból is indokolt.

Göncruszka, 2022. április 26.

Öchlsläger Zsoltné s. k.

polgármesterElszármazottak Találkozója margójára…

 

Változnak az idők, változnak a körülmények, szerényebbek lettek a lehetőségeink.

Önkormányzatunk azon dolgozott, hogy mégis emlékezetes legyen ez a nap.

Emlékeztessen a korábbi hasonló rendezvényeinkre.

Műsorainkat úgy állítottuk össze, hogy minden korosztály találjon magának kedvére való szórakozást.

Mindenkinek köszönjük a részvételt, bár az időjárás nem volt kegyes hozzánk.

A találkozó előkészítését,  lebonyolítását, az ünnepi menüt és a figyelmes kiszolgálást köszönjük az önkormányzat dolgozóinak!

A program a “Helyi identitás és társadalmi kohézió erősítése Gönc központtal” pályázati támogatás részeként került megvalósításra.

Képek a rendezvényről…

Köszönettel, a helyi Képviselő-Testület és az Önkormányzat összes dolgozója nevében:

Öchlsläger Zsoltné  polgármester

 

 Göncruszkáról elszármazottak találkozója 2022. ápr. 23.

Részvételi szándékát hivatali munkaidőben a következő telefonszámon is jelezheti:

06-46/588-217

A  MEGHÍVÓ a link megnyitásával

nagyobb méretben

olvasható!

Göncruszka Község Önkormányzata nevében:

Öchlsläger Zsoltné polgármesterHúsvét – 2022.