Építési engedélyek, elbírálások- Talentum Óvoda

Bontási_jegyzőkönyv+jelenléti_Göncruszka_Óvoda

 Jogerős építési engedély

Összegzés – Göncruszka 

Tájékoztatás ajánlattevőkről
IGAZOLÁS rendezvénytartási engedély kiadásáról

Az igazolás teljes méretben itt tekinthető meg!
TALENTUM Református Egyházi Óvoda bővítése Göncruszkán

A TOP-1.4.1-15-BO1 Pályázati Közbeszerzési Dokumentumok

Épületgépész Költségvetés (XLS)

Műszaki Leírás (PDF)

Építész Költségvetés (XLS)

Elektromos Költségvetés (XLS)

Ajánlattételi Felhívás és Dokumentáció (PDF)

 
Kommunális edény osztás 2017. ápr. 2-3.

További képek

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy régi hulladékgyűjtő edények nem szabványosak.

Az új szolgáltató, a  Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft, csak az általa biztosított edény használatát fogadja el. A hulladékszállító járművekhez az új edények illeszkednek technológiailag, ezen edényzettel biztosított a hulladékürítés biztonsága.

A kiosztás helye és ideje a További képek-re kattintással elolvasható.

Kérjük az időpontok betartását! Egyéni kéréseivel kapcsolatban önkormányzatunk munkatársai adnak útbaigazítást!

Községi Önkormányzat
Karácsonyi és Újévi Üdvözlet

pontaz
Közmeghallgatás 2016. dec. 08.

ÉRTESÍTÉS!

Tisztelt Göncruszkán Élő Lakosok!

Göncruszka Községi Önkormányzat Képviselő-Testülete Magyarország 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a alapján

k ö z m e g h a l l g a t á s t   tart.

A közmeghallgatáson a lakosság és a helyben érintett szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket, javaslatokat tehetnek.

Helyszín: Göncruszka, Fő út 83. szám alatti Községháza Nagyterme.

Időpont: 2016. december 8. (csütörtök), du. 14.00 óra

Urbán József

polgármester

@@@

TÁJÉKOZTATÁS!

Továbbá tájékoztatjuk Lakosainkat, hogy Önkormányzatunk 19 db 350 literes komposztáló láda beszerzésére kapott újabb lehetőséget.

Igényeket a helyi önkormányzatban kell formanyomtatványon leadni.

A programba az újabb jelentkezők a beküldési sorrend alapján kerülnek be folyamatosan, de legkésőbb 2016. dec. 30-ig.

Fenntartjuk azt a jogot, hogy amennyiben a jelentkezők száma betelik, úgy a programot a megjelölt időpont előtt lezárjuk. Egy ingatlan csak egyszer vehet részt a komposztáló programban!

@@@