Karácsonyi Képalbumok – 2017.

Községünk Önkormányzata és a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat köszöni mindazok segítségét, akik munkájukkal, műsorukkal, adományaikkal részt vállaltak a rendezvények szervezésében, előkészítésében, lebonyolításában. Kívánunk az elkövetkezendő évben is sikeres, eredményes együttműködést!

Boldog Új Esztendőt!

1. album – Göncruszka Karácsonya-ünnepi dekoráció, szabadtéri műsor

2. album – Karácsonyi kézműves foglalkozás

3. album – Göncruszka Karácsonya – Közös Vacsora

4. album – Ajándék doboz minden családnak a Községi Önkormányzattól…

5. album –  Képek a Roma Nemzetiségi Önkormányzat karácsonyáról

6. album – Köztéri Betlehem – 2017.

7. album – Karácsonyi Szentmise

Adventi Koncert a református templomban

Adventi koncert Göncruszka 1.

Posted by Talentum Református Tehetséggondozó Általános Iskola, Göncruszka on Monday, December 18, 2017

8. album – A koncertről további videók megtekinthetők: https://www.facebook.com/reftalentum/ oldalán.

9. album – Roma Nemzetiségi Önkormányzat használt ruhákat osztott…

 

Köszönet a küldött fotókért Királyné Bártfai Valériának, Somosiné Graholy Katalinnak, Graholy Sándornak és Jóni Istvánnak, valamint a Talentum Tehetséggondozó Iskolának.
TALENTUM Református Egyházi Óvoda bővítése Göncruszkán

A TOP-1.4.1-15-BO1 Pályázati Közbeszerzési Dokumentumok

Épületgépész Költségvetés (XLS)

Műszaki Leírás (PDF)

Építész Költségvetés (XLS)

Elektromos Költségvetés (XLS)

Ajánlattételi Felhívás és Dokumentáció (PDF)

 
Kanadai látogatók göncruszkai őseiket keresik…

Magyar őseiket keresik

Kanadában élnek….göncruszkai gyökereiket keresik…

Képek és dokumentumok a látogatásról

A fotók a Google Drive-on is megtekinthetők

Fotók: Királyné Bártfai Valéria

2017. 05. 11.én Kanadából Nagy József és rokonsága látogatott el a katolikus templomunkba.
A régi egyházi anyakönyvek szerint 1860-ig fellelhetőek a családi gyökereik. Akkor egy jobb élet reményében először Ausztráliában, majd Kanadában próbálkoztak megélhetést keresni felmenőik,  akik Göncruszkáról származtak.

Az albumban levő  anyagokat az őseiről ő hozta el, saját kutatásainak eredménye. A Gönczy és Lovász család rokonságából való. Ha valaki tud régi adatokkal, dokumentumokkal segíteni, Nagy József és családja örömmel fogadná. Elérhetősége Árvai Zoltán plébánosnál megtalálható.

 
Sivák Ernő 25 éve a Református Gyülekezet szolgálatában

Ernő bácsi a Tiszteletes Úrral és az ajándékkal

Ernő bácsi  Sohajda Levente Tiszteletessel és az ajándékkal

Képek az Ünnepi Istentiszteletről

A helyi Református Gyülekezetben a közelmúltban hálaadással ünnepelték Sivák Ernő kurátor, gondnok jubileumát, megköszönve az “első félidő” áldásait, megtartásukat és erőt kérve a második félidő kihívásaihoz.

A Községi Önkormányzat tisztelettel kíván erőt, egészséget és kitartást a további közös munkához.
Új harangozó, új bokoranya a katolikus egyháznál

 

Új harangozó, új bokoranya a katolikus egyháznál

Új harangozó, új bokoranya fogadalomtétele

Képek az ünnepi szentmiséről…

Fotók: Királyné Bártfai Valéria

2016. szeptember 25-én megtartott ünnepi szentmisén két egyházi feladat ellátásában  történt változás részesei lehettek a jelenlevő hívek.

Czentnár József, a Göncruszkai Római Katolikus Egyházközség harangozója  és szekrestyése meggyengült egészségi állapota és idős korára való tekintettel leköszönt a 60 éven át betöltött tisztségéről.

Az elkövetkezendő időben a harangozói és a szekresztyési feladatok ellátásával Veres Viktort bízták meg  az egyházközség vezetői és hívei.

Az új harangozó elérhetősége:  Veres Viktor, Göncruszka, Kápolna út 18. szám, Telefon: 46/705-046

Ezen az ünnepi szentmisén köszönt le a Rózsafüzér Társulat vezetője (bokoranya) Fekete Imréné Mariska néni, aki 91 éves korában kicsit megfáradva, de nagy szeretettel adta át a stafétát Barócsi Jánosnénak, aki a továbbiakban gondozza majd a társulat tevékenységét.

 A fogadalomtétel után Tóth József világelnök és Rohály Ernőné pénztáros, valamint a jelen levő hívek nevében Árvai Zoltán plébános méltatta és megköszönte a távozó tisztségviselők eddigi áldozatos munkáját.

A régi és az új tisztségviselők további nyugodt, békés életéhez, feladatuk ellátásához kérte az Úr Jézus kegyelmét, és templomunk védőszentjének, Nagyboldogasszonynak a pártfogását.

 
70 éves barackfák…

70 évesek és még mindig teremnek

70 évesek és még mindig teremnek

További képek itt…

Göncruszkán a Katolikus Plébánia kertjében a több, mint 70 évvel ezelőtt telepített barackfák az idén is hoztak termést. A harangozó Jóska bácsi, aki 75 éves,  gyermekkora óta emlékszik ezekre a fákra, amelyekből  már akkor is ettek a kis ministránsok a mise után.

Gyümölcseik már nem igazán méretesek, de édesek, zamatosak,  kiváló “Gönczi barackpálinka” alapanyagok.

A fák vegyszeres kezelést nem kapnak, mégis túléltek sok nemesített barack fajtát.

Az ÉV FÁI kitüntető címet nálunk már elérték!

Ajánlanánk figyelmébe olyan agrár szakembereknek, akik nemesítéssel foglalkoznak. 

Még nem késő, talán alkalmasak lennének valamilyen szaporításra.